UL klubben

SYDSJÆLLANDS FLYVEKLUB

SYDSJÆLLANDS UL-FLYVEKLUB

Har du lyst til at blive pilot?


Med UL (Ultralet) fly har du mulighed for at komme i luften for et overkommeligt beløb. At blive UL-pilot kræver teori, praktisk flyvetræning, et fornuftigt helbred, og at du er fyldt 17 år.


Et ultralet forbinder mange med de såkaldte "trikes", men nye ultralette fly minder meget om trationelle små private flyvere, dog med den forskel at UL-fly kun har plads til to personer (piloten inkl.). Her er nogle eksempler på UL-fly:


Hvad er et UL-fly?

Et UL-fly bestod oftest af aluminiumsrørkonstruktioner, hvor vingen er beklædt med kraftig sejldug. Siden ca. år 2000 har helmetal og komposit (glas- og kulfiber) fly domineret nyanskaffelserne indenfor UL fly. Et UL-fly må højest have en startvægt på 300 kg for et én-sædet og 450 kg for to-sædet. Har flyet monteret en nødfaldskærm kan startvægten øges til henholdsvis 315 kg/472,5 kg. 


Hvad koster det?

Prisen varierer fra elev til elev. Du skal have minimum 20 timers praktisk flyvetræning, hvoraf de 5 skal være solo. 25-40 betalte timer er typisk. Timeprisen hos os er kr. 450,- (varierer fra klub til klub). Herudover skal du have 25 solo flyvetimer for at medtage passager. Den praktiske del kan altså erhverves for 10-18 tusinde. Hertil skal tillægges teori og lægetjek som ligger i omegnen af i alt kr. 5.000. Du kan med andre ord erhverve et UL-certifikat for 20-25.000.


Hvad koster et UL-fl?

Priserne varierer fra nogle tusinde op til en million. En typisk to personers ultralet med nogle år på bagen, ligger på omkring 100.000, mens en trike kan erhverves for helt ned til 25.000.  Du kan danne dig et indtryk af udvalget  flere steder på nettet. Fx på DULFU's hjemmeside , globalplanesearch.com, planecheck.com, helmuts-ul-seiten.deskysupermarket.comFacebook eller Flytilsalg.dk.


Hvordan får jeg certifikat?​

Du skal som nævnt herover, have praktisk undervisning. Herudover skal du have en teoretisk uddannelse, som vi arrangerer for dig. Typisk tages teorien over vinterhalvåret med undervisning en gang om ugen, og en del hjemmelæsning. Eksamen afvikles om foråret.


Teoriprøven omfatter 8 fag, som alle skal bestås indenfor en periode af 18 måneder fra første bestående fag. Prøven i den praktiske flyvning skal bestås inden for en periode af 24 måneder fra sidst beståede teorifag.


Lægeerklæring fås hos en godkendt flyvelæge, hvor du efter godkendt tjek får et "Medical Certificate". Det koster under to tusinde kroner og gælder for to år af gangen (LAPL-Certifkat).


Vil du vide mere?

Tag kontakt til vores uddannelsesansvarlige: Jens Jensen: uddannelse@naestvedflyveplads.dk eller 2341 9507

Eller ring til instruktør Albert på telefon: 5373 7313
Lige nu skoler vi på en A22 - som denne:

NB: Der skoles ikke i Næstved (miljøkrav).

Skoling foregår primært i Ringsted.
Copyright @ Sydsjællands Flyveklub