Flyvepladsen

SYDSJÆLLANDS FLYVEKLUB

NÆSTVED FLYVEPLADS

Du finder Næstved flyveplads (også kendt som Stenbæksholm flyveplads) sydvest for Næstved centrum, syd for Stenbæksholm, og for enden af Skydebanevej.

Start og landing

I beboede områder (som vist med rødt herover), skal overflyvning ske i en flyvehøjde af mindst 300 meter (1000 ft) over den højeste hindring indenfor en radius af 600 meter fra luftfartøjet (Se BL 7-1 punkt 5.5). Flyvning i lavere højder er dog tilladt ved start/landing, men da vi ønsker at bevare et godt forhold til vore naboer, skal det så vidt muligt undgås. Start/landing skal derfor foregå via Karrebæk fjord, som vist med gult herover (klik for stor størrelse).

 

Indflyvning

Vær opmærksom på høj kabelføring øst for banen (vist med hvid skrift på billede herover)

 

Radio

På grund af den øgede trafik skal Næstved Radio (123,5) benyttes med angivelse af position, højde og intentioner.

 

PPR

Der kræves PPR (Prior Permission Required) for skoleflyvning. Tilladelse indhentes hos Jens Jensen på telefon 2341 9507.

 

Der må udføre max 5 landingsøvelser pr. flyvning uanset flyvningens art. Trafikrunder skal foregå ud over vandet syd for pladsen, som vist på kort herover.

 

Afgifter

Landingsafgift kr. 50,- samt gebyr for Touch-and-go kr. 20,- kan betales kontant på pladsen (der er en postkasse til formålet), overføres via MobilePay (2396 5233) eller indsættes på konto: 6060-2022968.

 

Faciliteter

423 x 15 m græsbane (530 m inkl. det første stykke ved bane 07. Se bemærkninger til højre). Der findes ingen faciliteter på flyvepladsen. Nærmeste tank ligger 4 km væk.

Bemærk

Ved landing på bane 07 er det en fordel at lande efter den striplede linje. Det første stykke af banen er meget ujævn og ikke velegnet til landing.

 

Ved start på bane 07, kan man godt anvende det første stykke, hvis man har brug for det.

 

Ved landing på bane 25 kan man bruge det sidste stykke til afløb, hvis man ikke når at stoppe i inden.

 

Inkl. det første stykke ved bane 07, er den totale banelængde 530 meter.

 

Kontakt

Flyvepladsen er ubemandet, men kan kontaktes på telefon: 6173 1950 (Karl Langweiler), eller via mail: formand@naestvedflyveplads.dk.

 

Søg praktisk info om området via Google map:

Copyright @ Sydsjællands Flyveklub