Flyvepladsen

NÆSTVED FLYVEPLADS

Du finder Næstved flyveplads (også kendt som Stenbæksholm flyveplads) sydvest for Næstved centrum, syd for Stenbæksholm, og for enden af Skydebanevej.

Start og landing

Beboede områder skal overflyves i mindst 300 meter (1000 ft).


Start/landing skal altid, og uanset hvor man kommer fra, ske via ruterne på foto herover.


Indflyvning bane 25

Vær opmærksom på høj kabelføring umiddelbart øst for banen.


Radio

På grund af den øgede trafik skal Næstved Radio (123,5) benyttes med angivelse af position, højde og intentioner.


PPR

Der kræves PPR  (Prior Permission Required) for landingsøvelser. Tilladelse indhentes hos Jens Jensen på telefon 2341 9507. Skoleflyvning ikke tilladt.


Trafikrunder skal foregå ud over vandet syd for pladsen, som vist på kort herover.


Afgifter

Landingsafgift kr. 50,-

Touch-and-go kr. 20,-

Fly parkering kr. 30,- pr døgn (kr. 250,- år måned)


Betaling: MobilePay (2396 5233) eller konto: 6060-2022968.

Faciliteter

423 x 15 m græsbane (530 m inkl. det første stykke ved bane 07. Se bemærkninger til højre). Der findes ingen faciliteter på flyvepladsen, men der er en dejlig shelterplads ved kanalen. Læs mere her.


Bemærk

Ved landing på bane 07 er det en fordel at lande efter den striplede linje (meget ujævn). Du kan dog godt anvende stykket til start, eller som allersidste stykke ved landing på bane 25.


Inkl. det første stykke ved bane 07, er den totale banelængde 530 meter.


Kontakt

Flyvepladsen er ubemandet, men kan kontaktes på telefon: 6173 1950 (Karl Langweiler), eller via mail: formand@naestvedflyveplads.dk.


Søg praktisk info om området via Google map: