Flyvepladsen

NÆSTVED FLYVEPLADS

Du finder Næstved flyveplads (også kendt som Stenbæksholm flyveplads) sydvest for Næstved centrum, syd for Stenbæksholm, og for enden af Skydebanevej.

Start og landing

Start og landing skal foretages så tæt bebyggede områder m.v. ikke overflyves i højder under 300 m (1.000 ft).


Karrebæk fjord er et Natura 2000 område, og flyvning skal så vidt muigt foregå i linje vist på kortet. Klik på kort for stor visning.


Indflyvning bane 25

Vær opmærksom på høj kabelføring umiddelbart øst for banen.


Radio

På grund af den øgede trafik skal Næstved Radio (123,5) benyttes med angivelse af position, højde og intentioner.


PPR

Der kræves PPR  (Prior Permission Required) for landingsøvelser. Tilladelse indhentes hos Jens Jensen på telefon 2341 9507. Skoleflyvning ikke tilladt.


Trafikrunder skal foregå nord for pladsen, som vist på kort herover. Undgå tættere bebyggede områder - følg ruten som anvist.


Afgifter

Landingsafgift kr. 50,-

Touch-and-go kr. 20,-

Fly parkering kr. 30,- pr døgn (kr. 250,- år måned)


Betaling

MobilePay (2212 7540) eller konto: 6060-2022968.


Faciliteter

423 x 15 m græsbane (530 m inkl. det første stykke ved bane 07. Se bemærkninger til højre). Der findes ingen faciliteter på flyvepladsen, men der er en dejlig shelterplads ved kanalen. Læs mere her.


Bemærk

Ved landing på bane 07 er det en fordel at lande efter den striplede linje (meget ujævn). Du kan dog godt anvende stykket til start, eller som allersidste stykke ved landing på bane 25.


Inkl. det første stykke ved bane 07, er den totale banelængde 530 meter.


Droneflyvning

Under landing, hvor motorstøjen fra flyvemaskinerne er lave, observeret dronepiloten ikke fly før det er for sent, hvilket medfører farlige situationer. Flyvning afhænger af de enkelte medlemmers planlægning, og det er også tilladt for piloter udefra, at lande på pladsen uden forudgående aftale.


Droneflyvning nær flyvepladsen og især for enderne hvor start og landing foretages, er der derfor ikke tilladt.


Kontakt

Flyvepladsen er ubemandet, men kan kontaktes på telefon: 6173 1950 (Karl Langweiler), eller via mail: formand@naestvedflyveplads.dk.