Flyvepladsen

SYDSJÆLLANDS FLYVEKLUB

NÆSTVED FLYVEPLADS

Du finder Næstved flyveplads (også kendt som Stenbæksholm flyveplads) sydvest for Næstved centrum, syd for Stenbæksholm, og for enden af Skydebanevej.

Start og landing

I beboede områder (som vist med rødt herover), skal overflyvning ske i en flyvehøjde af mindst 300 meter (1000 ft) over den højeste hindring indenfor en radius af 600 meter fra luftfartøjet (Se BL 7-1 punkt 5.5). Flyvning i lavere højder er dog tilladt ved start/landing.


Da vi ønsker at bevare et godt naboskab, skal start/landing altid, og uanset hvor man kommer fra, ske via Karrebæk fjord som vist med gult herover (klik for stor størrelse). 


Indflyvning

Vær opmærksom på høj kabelføring øst for banen (vist med hvid skrift på billede herover)


Radio

På grund af den øgede trafik skal Næstved Radio (123,5) benyttes med angivelse af position, højde og intentioner.


PPR

Der kræves PPR  (Prior Permission Required) for landingsøvelser. Tilladelse indhentes hos Jens Jensen på telefon 2341 9507. Skoleflyvning ikke tilladt.


Trafikrunder skal foregå ud over vandet syd for pladsen, som vist på kort herover.


Afgifter

Landingsafgift kr. 50,-

Touch-and-go kr. 20,-

Fly parkering kr. 30,- pr døgn (kr. 250,- år måned)


Betaling: MobilePay (2396 5233) eller konto: 6060-2022968.

Faciliteter

423 x 15 m græsbane (530 m inkl. det første stykke ved bane 07. Se bemærkninger til højre). Der findes ingen faciliteter på flyvepladsen, men der er en dejlig shelterplads ved kanalen. Læs mere her.


Bemærk

Ved landing på bane 07 er det en fordel at lande efter den striplede linje (meget ujævn). Du kan dog godt anvende stykket til start, eller som allersidste stykke ved landing på bane 25.


Inkl. det første stykke ved bane 07, er den totale banelængde 530 meter.


Kontakt

Flyvepladsen er ubemandet, men kan kontaktes på telefon: 6173 1950 (Karl Langweiler), eller via mail: formand@naestvedflyveplads.dk.


Søg praktisk info om området via Google map:

Copyright @ Sydsjællands Flyveklub